Jak pojistit pronajatý dům či byt?

Pronajímáte dům či byt a chcete mít svou nemovitost řádně pojištěnou pro případ, že by se něco stalo? Jakou pojistku ale zvolit? Kdo nese zodpovědnost za škody nejenom na vaší nemovitosti, ale také u sousedů? A můžete po nájemci vyžadovat, aby si svou domácnost pojistil?

pojištění nemovitosti

Co zvolit? Pojištění domácnosti, nemovitosti, nebo odpovědnosti?

Na úvod bychom si měli osvěžit pojmy pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti a pojištění odpovědnosti. První dvě pojištění si mnozí často zaměňují nebo považují za totéž. Je však mezi nimi velký rozdíl. Jaký? Vezměte dům a otočte jej vzhůru nohama. To, co se vysype, patří do domácnosti, zbytek je nemovitost.

Pojištění nemovitosti

Toto pojištění kryje škody na nemovitosti, tzn. škody na stavbě, která je spojená se zemí pevným základem. Pojištěny jsou také stavební součásti, které jsou s danou budovou pevně spojeny (např. kotel, radiátory, klimatizace, solární panely atd.). Pojištění nemovitosti si sjednává sám majitel.

Pojištění domácnosti

Pokud si pojistíte domácnost, máte kryty škody na vybavení a věcech, které jsou součástí domácnosti. Jsou to věci jako nábytek, elektronika, elektrospotřebiče, oblečení, sportovní vybavení apod. V rámci různých připojištění se pak nemusíte omezovat pouze na samostatnou domácnost. Pojistit lze také věci uložené ve sklepě, na půdě nebo třeba v garáži.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti obecně chrání před škodami, které neúmyslně způsobíte nebo jí způsobí členové domácnosti, kryje škody, které způsobíte provozem vašeho majetku, či aktivitou domácího mazlíčka. Některé pojišťovny nabízejí pojištění občanské odpovědnosti jako součást pojištění domácnosti.

Kdo uzavírá pojištění domácnosti? Majitel nebo nájemce?

Majitel se v případě pronájmu bytu vystavuje riziku, že dojde k jeho poškození. Stále častěji se proto objevují případy, kdy pronajímatelé zařazují požadavek sjednání pojištění pro případné škody v nájemním bytě již v nájemní smlouvě. Jako povinnou součást pojištění domácnosti pak může majitel požadovat také sjednání pojištění odpovědnosti.

Majitel má na tento požadavek právo. Pokud dojde k poškození vybavení bytu a majitel zjistí, že byl tento bod nájemní smlouvy porušen, má právo škodu na svém majetku vymáhat na nájemci.

Vybavení bytu je pronajímatele i nájemce. Co dál?

Nemá cenu uzavírat dvojí pojištění. Pokud má pojištění sjednané majitel i nájemce a dojde k pojistné události, není možné čerpat dvě pojistné plnění na jednu domácnost. Proto je vhodné řešení, aby domácnost nechal pojistit nájemník, a to včetně majetku majitele. Je ale důležité, aby majitelovo vybavení bylo specifikováno ve smlouvě nebo předávacím protokolu. Pak je jasně prokazatelné, že jej nájemník dostal k užívání a že jsou součástí jeho pojištěné domácnosti.

Pojistit se může i majitel

Pokud není pronajímatel s pojištěním sjednaným nájemcem spokojen, může pojistnou smlouvu uzavřít sám a zohlednit náklady na ni ve výši nájemného. Smlouva pak může být sjednána tak, že majitel jako pojistník platí pojistné a nájemce je pojištěný. Jeho škody by byly daným pojištěním kryty.

Dejte si pozor na výluky

U každé pojistné smlouvy je nutné důkladné seznámení s pojistnými podmínkami, především pak s výlukami. Výlukou může být vymezená událost, pojistné nebezpečí nebo předmět, na které se určité pojištění nevztahuje. Typicky se pojištění nevtahuje na škody, které nájemce způsobí úmyslně. Stejně tak je dobré si ohlídat, že se pojištění domácnosti bude vztahovat také na vybavení a součásti bytu, které patří majiteli nemovitosti.

 

prodej nemovitosti

Potřebujete pomoci s pronájmem nemovitosti?

Pokud řešíte pronájem nemovitosti, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s realitním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

*
*
*
fname: phone: fullname: