Nájem a podnájem. V čem se liší a co je výhodnější?

I přes skutečnost, že Češi obecně preferují spíše bydlení ve vlastním, získává v České republice nájemní bydlení na stále větší popularitě. Především mladší generace již nepovažuje vlastní bydlení za jedinou možnou cestu, jak bydlet. Odborníci odhadují, že také do budoucna bude podíl lidí bydlících v nájemních bytech růst. Zvažujte také bydlení v nájmu? V tom případě budete uzavírat nájemní nebo podnájemní smlouvu. Mnoho lidí považuje mylně nájem a podnájem za totéž, ovšem rozdíly mezi těmito formami smluvního vztahu jsou v mnoha ohledem zásadní.

nájem nebo podnájem

Nájem

V nájmu se ocitáte v momentě, kdy uzavřete nájemní smlouvu přímo s vlastníkem nemovitosti. Vlastník bytu či domu nemá právo nájemci vypovědět smlouvu bez udání důvodu, pouze v případech hrubého porušení nájemní smlouvy, což představuje např. neuhrazení nájemného za dobu delší než tři měsíce, závažné poškození pronajaté nemovitosti, užívání bytu jiným než povoleným způsobem či způsobení vážných problémů sousedům. Na druhou stranu vám ale majitel nemusí prodloužit smlouvu, pokud jste ji uzavírali na dobu určitou, případně může požadovat navýšení nájemného.

Větší ochrana pro nájemce

Nájemce je dle občanského zákoníku považován za slabší smluvní stranu a jeho ochranu deklaruje hned v několika případech. Mimo jiné také tím, že si strany nemohou ujednat nic, co by zkracovalo nájemcova práva, která jsou mu zákonem přiznaná.

  • Podnikání a práce z domu – nájemce má právo podnikat či pracovat z domova, pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt či dům.
  • Chov zvířat – nájemci je zákonem přiznáno právo chovat v bytě zvíře za předpokladu, že to nezpůsobí pronajímateli či ostatním obyvatelům domu obtíže, které by byly nepřiměřené poměrům v domě.
  • Žádné pokuty za pozdní platby – pronajímatel nemůže dát nájemci pokutu za pozdní platbu nebo za nedodržení podmínek. 
  • Podnájem bez souhlasu vlastníka – nájemce je oprávněn dát část bytu do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, pokud nájemce v bytě  sám trvale bydlí. Vzniká mu pouze povinnost oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě. Pokud nájemce dává k dispozici celou nemovitost, kterou trvale neobývá, souhlas majitele je nutný.
  • Výpověď nájmu na dobu určitou – nájemce má možnost vypovědět nájem, který byl uzavřen na dobu určitou, za předpokladu, že došlo k takové změně okolností, že již nelze po nájemci rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

Podnájem

Podnájem vzniká v případě, kdy si sjednáme obývání nemovitosti nebo její části nikoli s vlastníkem, ale s osobou, která má sama danou nemovitost v nájmu. Často se s tímto smluvním vztahem setkáváme v případě bytových družstev, ve kterých nemá osoba byt v osobním vlastnictví. Je pouze členem družstva a vlastní družstevní podíl. A protože pronajímat věc, kterou nevlastníte, není možné, chce-li taková osoba pronajmout byt třetí osobě, jedná se o automaticky o podnájem. Ten je pak možný sjednat s písemným souhlasem družstva.

Menší práva pro podnájemníka

Na podnájem se nevztahuje zákonná ochrana nájmu, proto vždy záleží na podmínkách ve smlouvě. Podnájemník má menší práva než nájemník, navíc podnájemní smlouvu lze vypovědět bez udání důvodů. Nájem může být uzavřen na dobu neurčitou, ale podnájem končí společně s nájem. Nahlášení trvalého bydliště na úřadě je možné pouze se souhlasem majitele. Kouření či chov domácích mazlíčků by mělo být ošetřeno smluvně.

Kdo je majitel nemovitosti?

Důležité je, s kým vstupujete do smluvního vztahu. Tak zjistíte, zda se jedná o nájem či podnájem. Není podstatné, jak se smlouva nazývá, ale to, s kým je uzavírána. Kdo je vlastníkem nemovitosti, je uvedeno na listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

realitní makléři

Potřebujete pomoci s koupí nemovitosti?

Pokud řešíte koupi nemovitosti, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s realitním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

*
*
*
email: lname: fname: