Vysoké nedoplatky za energie jako postrach pronajímatelů. Lze tomu předejít?

Ceny energií v posledních měsících trhají rekordy a ani vyhlídky na následující dva roky nejsou příliš optimistické. Pro všechny je to jasná zpráva – za plyn a elektřinu budeme platit více, než jsme byli zvyklí. O to větší důvod zamyslet se nad tím, jak dosáhnout vyšší úspory a pečlivě zvážit výběr dodavatele energií. Zbystřit by pak měli především majitelé nemovitostí, kteří mají energie napsány přímo na sebe a svým nájemníkům zatím ani nezměnili výši záloh.

Energie postrachem pronajímatelů

Jak řešit přepis energií

S přepisem energií v pronajímaném bytě je to jednoduché, existují totiž pouze dvě varianty, jak může situace vypadat:

  • energie jsou psány na majitele nemovitosti,
  • energie jsou psány na nájemce.

Obě možnosti mají své pro a proti, protože vždy záleží na zvážení a ideálně kompromisu mezi oběma smluvními stranami. Pokud bychom sečetli výhody a nevýhody obou variant, a přihlédli také k situaci na trhu s energiemi, je pro nájemce výhodnější, pokud bude mít energie přepsány na svou osobu a bude si moci sám ovlivnit výběr dodavatele a výši záloh.

Energie psány na pronajímatele

Jsou-li energie psány na majitele nemovitosti, může být pro nájemce zdánlivou výhodou skutečnost, že se nemusí starat o dodavatele ani rozpis energií a každý měsíc pouze uhradí částku za energie společně s nájemným. Také pronajímatel nemusí řešit převod odběrného místa a spotřebu elektřiny a plynu má plně pod svou kontrolou. Tím ale soupis výhod končí.

Největší riziko: Vysoké nedoplatky za energie

Vysoké ceny energií mají zásadní vliv na nájemní bydlení. Poměrně velké riziko hrozí především majitelům majícím energie psány na sebe. Nejen že je pronajímatel povinen dodavateli platit veškeré předepsané platby pravidelně a včas, a to i v případě, že se jeho nájemník se svou platbou zpozdí nebo nezaplatí vůbec, majitel nemovitosti navíc ručí za zálohy a případné nedoplatky sám, takže je musí nejdříve doplatit a pak je až může vymáhat od nájemce.

Zvýšení záloh nebo přepis energií na nájemce

Pokud se ocitáte v této situaci, existují v podstatě dvě řešení, jak se proti možným nepříjemnostem v podobě vysokých nedoplatků, bránit. První z nich je přepis energií na nájemce. Pokud však již máte byt či dům pronajatý a máte platnou smlouvu, lze tento krok učinit pouze na základě oboustranné dohody. S přepisem energií v takovém případě musí souhlasit také samotný nájemce.

Druhou cestou je zvýšení záloh na služby. Na to máte dle zákona nárok, změnu výše záloh však musíte řádně odůvodnit. Zákon č. 67/2013 Sb. uvádí:

Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

Pokud se vám tedy zvedly ceny za odběr elektrické energie či plynu, je určitě vhodné řešit neprodleně tuto situaci minimálně navýšením předepsaných záloh, protože se může stát, že nájemce o vyšší ceně vůbec netuší a na konci roku nebude na vysoký nedoplatek připraven. Vy budete muset úhradu provést a náklady na nájemci budete vymáhat až zpětně.

Energie psány na nájemce

Přepis odběrného místa na nájemce, tedy na osobu, která si daný byt pronajímá a platí za jeho užívání nájem, představuje na začátku možná drobnou administrativní zátěž, ovšem té lze snadno předejít pokud majitel na tento úkon udělí nájemci plnou moc. Pak už můžeme pouze sčítat množství výhod pro obě smluvní strany:

  • majitel nemovitosti není zodpovědný za výši záloh a nemusí se starat o vyúčtování energií,
  • nájemce má přehled o svých výdajích za elektřinu a plyn,
  • nájemce si může zvolit dodavatele energií a je motivován k úsporám na spotřebě,
  • nájemce sám inkasuje případný přeplatek, a majitel není zodpovědný za nedoplatek,
  • při změně ceny energií se nemusí měnit nájemní smlouva.

Riziko pro pronajímatele? Dluhy na odběrném místě

Asi největším rizikem pro vlastníka nemovitosti je, že nájemce nebude platit řádně své zálohy, na odběrném místě vzniknou dluhy a měřidlo bude odmontované. Proto je dobré již ve smlouvě vymezit zodpovědnost za možné přerušení dodávek. Náklady na odpojení a opětovné připojení se pohybují v řádech tisíců, proto je dobré těmto nepříjemnostem předcházet.

prodej nemovitosti

Potřebujete pomoci s pronájmem nemovitosti?

Pokud řešíte pronájem nemovitosti, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s realitním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

*
*
*
phone: email: fullname: lname: