Jak zvýšit nájemné? Poradíme vám

Rostoucí ceny nemovitostí a zdražování hypotečních úvěrů kazí mnoha lidem sny o pořízení vlastního bydlení. Tato situace na nemovitostním trhu nahrává nájemnímu bydlení. Poptávka po nájemních bytech se zvyšuje a spolu s ní rostou také průměrné ceny nájmů. Víte, kdy a za jaké situace si můžete jako majitel nemovitosti dovolit zvýšit jednostranně nájemné? A můžete tak činit pravidelně?

Jak zvýšit nájemné

Pravidla pro zvýšení nájemného

Podmínky pro zvyšování nájemného lze sjednat v nájemní smlouvě, případně v ní může být uvedeno ustanovení, kterým bude zvyšování nájemného vyloučeno. Dále se může pronajímatel a nájemce na zvýšení nájemného kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu dohodnout. Pokud se strany nedohodnou, musí se pronajímatel řídit občanským zákoníkem. Zároveň platí, že dohoda o zvýšení či nezvýšení nájemného má přednost před zákonem.

1. Inflační doložka

Na pravidelném zvyšování o fixní částku či inflační doložku se mohou smluvní strany dohodnout již v nájemní smlouvě. Nejčastěji bývá zvyšování nájemného upraveno právě inflační doložkou. Jedná se o smluvní ustanovení, ve kterém je uvedeno, že se nájemné zvyšuje podle míry inflace. Aby byla doložka platná, musí být přesně uvedeno, o kterou konkrétní inflaci se bude jednat (např. index spotřebitelských cen zveřejňovaný ČSÚ). Dále musí být uvedeno datum, ke kterému bude nájemné navyšováno.

Zvýšení inflační doložkou pouze jednou za rok

Zvýšit nájemné pomocí inflační doložky lze pouze jednou za rok a ke zvýšení dochází automaticky. Pronajímatel nemá povinnost nájemce k placení zvýšeného nájemného vyzvat.

2. Zvýšení nájmu dle zákonných pravidel

Pokud není navýšení nájemného smluvně upraveno, může pronajímatel navýšit nájemné jednostranně dle pravidel občanského zákoníku:

  • pronajímatel může podat návrh na zvýšení nájemného nejdříve po jednom roce od posledního zvýšení nájemného,
  • zvýšení nesmí přesáhnout 20 %, a to včetně zvýšení, ke kterému došlo v posledních třech letech,
  • výsledná výše nájemného nesmí překročit takzvané obvyklé nájemné.

Výši nájemného může určit soud

Pokud nájemce sdělí pronajímateli, že se zvýšením nesouhlasí nebo se do dvou měsíců vůbec neozve, může pronajímatel navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. V takovém případě již neplatí 20% limit zvýšení za poslední tři roky a soud může nájemné zvýšit až do míry obvyklé v daném místě a čase.

3. Navýšení nájemného po provedení stavebních úprav

Pronajímatel může navrhnout navýšení nájemného po provedení stavebních úprav, které vedou ke zlepšení podmínek bydlení či k úspoře energií. V takovém případě se může pronajímatel s nájemcem dohodnout na zvýšení nájemného o maximálně 10 % z účelně vynaložených nákladů ročně. Pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne, může navrhnout navýšení o 3,5 % vynaložených nákladů ročně. Při takovém navýšení platí právní domněnka, že náklady byly vynaloženy účelně.

Navýšení nájemného u smlouvy na dobu určitou

Limity pro jednostranné navýšení nájemného stanovené občanským zákoníkem platí jen pro nájem uzavřený na dobu neurčitou. Při opětovném sjednávání nové nájemní smlouvy na dobu určitou má pronajímatel volné ruce. Může tedy uzavření nové smlouvy podmínit úhradou vyššího nájemného. Pak bude záležet na nájemci, zda je ochoten v nájmu bytu s navýšeným nájemným pokračovat.

 

prodej nemovitosti

Potřebujete pomoci s pronájmem nemovitosti?

Pokud řešíte pronájem nemovitosti, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s realitním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

*
*
*
email: lname: fname: