Společný nájem. Kdy se jedná o společný nájem a jaké jsou jeho podmínky?

Trend společného nájmu je stále častěji skloňovaným tématem. Především pro ty, kteří řeší svou bytovou situaci a nemají dost peněz na to, aby sami utáhli nájem a poplatky za služby spojené s užíváním bytu. Jenže kdy se jedná o společný nájem a kdy o pouhé „spolubydlení“? Jaká práva mají společní nájemci a jakým způsobem rozhodují o záležitostech, které souvisejí s užíváním bytu?

společný nájem

Kdy vzniká společný nájem bytu?

O společném nájmu hovoříme v momentě, kdy jednu nájemní smlouvu uzavře s pronajímatelem více osob na straně nájemců. Těm vznikají podpisem smlouvy společná práva a povinnosti. Společným nájemcem se může stát také osoba, která se souhlasem smluvních stran (pronajímatele a nájemce/nájemců) k nájemní smlouvě přistoupí v průběhu trvání existujícího nájemního vztahu. S rozšířením okruhu nájemců musí souhlasit všichni účastníci nájemní smlouvy.

Společný nájem bytu manželi

Typickými společnými nájemci bytu jsou manželé. Společný nájem bytu manželi vzniká buď uzavřením nájemní smlouvy oběma manželi, nebo ze zákona. Ze zákona vzniká právo společného nájmu tehdy, když k okamžiku uzavření manželství již má jeden z manželů právo nájmu k bytu nebo domu, kde manželé hodlají společně bydlet nebo v okamžiku nabytí účinnosti smlouvy o nájmu bytu uzavřené za trvání manželství, byť jen jedním z manželů. V takovém případě není ke vzniku společného nájmu zapotřebí souhlas pronajímatele.

Společná práva a povinnosti

Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Mohou rovně užívat celý byt i související prostory. Stejně tak se ale mohou mezi sebou dohodnout a vymezit si i jiná pravidla užívání. Běžné záležitosti spojené s užíváním bytu může obstarat každý z nájemců sám. Může se jednat např. o zajištění provedení drobné opravy v bytě či převzetí přeplatku na službách.

Nájem rovným dílem

Jestliže se nájemci nedohodnou jinak, nájem a služby hradí rovným dílem. Platí zároveň, že pronajímatel může chtít zaplatit celé nájemné a platby za služby pouze jen po jednom z nich. Ten pak může požádat ostatní, aby se s ním vyrovnali. Pokud jeden z nájemců přestane platit, případně se z bytu odstěhuje, zůstanou platby na dalších nájemcích.

Ukončení smlouvy o společném nájmu

Výpověď ze společného nájmu mohou dát pouze všichni nájemníci společně. Další možností je výpověď nájemního vztahu ze strany pronajímatele ze zákonem stanovených důvodů. I tu musí vypovědět všem nájemcům společně. Smluvní strany se dále mohou dohodnout, že některý ze společných nájemců pouze vystoupí ze stávajícího smluvního vztahu. V případě, že dojde např. k rozchodu nesezdaného páru a partneři se nedokáží domluvit, kdo v nájmu bytu zůstane, je možné obrátit se na soud, který rozhodne o zrušení společného nájmu a o tom, který z nich zůstane nájemcem.

„Spolubydlení“ není společný nájem

Velkým trendem převážně mladší generace je v posledních letech spolubydlení. Typicky u studentů, pro které jsou ceny pronájmů a výše měsíčních poplatků příliš vysoké a kteří v tomto způsobu bydlení nacházejí řešení své bytové situace. V tomto případě se však nejedná o společný nájem. Společný nájem nevzniká ani v případě, když dítě bydlí u rodičů nebo když se partneři k sobě sestěhují a rozhodnou se pro „společnou kasu“. V případě spolubydlení uzavírá nájemní smlouvu pouze jeden ze spolubydlících. Pronajímatel musí být informován o tom, kolik osob bude v bytě bydlet a že zde budou v pozici spolubydlících.

Spolubydlení formou podnájmu

Další variantou spolubydlení je podnájem. V tomto případě si nájemce zachová postavení výlučného nájemce bytu a se spolubydlícím uzavře podnájemní vztah na základě smlouvy o podnájmu. Tou přenechá spolubydlícímu do užívání buď vymezenou část bytu, případně celý byt. V případě, že v bytě sám nájemce nebydlí a jde o podnájem celého bytu, zákon vyžaduje, aby s takovým podnájem vyslovil svůj souhlas pronajímatel. Pokud nájemce dává do podnájmu jen jeden pokoj a sám byt užívá, souhlas pronajímatele se nevyžaduje. Podnájemce však musí počítat s výrazně nižší zákonnou ochranou než v případě nájemního vztahu. Navíc v případě spolubydlení jsou podnájemníci závislí na osudu nájemního vtahu, jelikož podnájem končí nejpozději s koncem nájmu.

 

realitní makléři

Potřebujete pomoci s koupí nemovitosti?

Pokud řešíte koupi nemovitosti, obraťte se na naše specialisty. Je to jednoduché. Zdarma si sjednejte schůzku s realitním makléřem a práci přenechejte nám. Ušetříte čas i peníze.

*
*
*
phone: fullname: